Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, August 17, 2015

Ngày 11 tháng 09 năm 2001, Sự kiện khủng bố máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở Mỹ. Đây được xem của sự kiện khủng bố bi thảm sốc trên thế giới hiện đại. Sau hơn một thập kỷ, các tài liệu lưu trữ Hoa Kỳ gần đây đã phát hành một số hình ảnh đã diễn ra tại Nhà Trắng vào thời điểm đó, để cho chúng ta thấy tất cả mọi thứ được thực hiện bởi các nhân viên Hoa Kỳ ở Nhà Trắng sau khi vụ việc diễn ra.

Những hình ảnh không liên quan đến bất kỳ con số nào, cũng không phải chính trị, chỉ là một ký lục, ký lục của một quốc gia đối mặt với sự kiện khủng bố.

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001
Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001


Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001
Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001
Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001
Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001

Hình ảnh Nhà Trắng đối mặt với khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts